TombstonE
WesternAssociation
founded: 09/1998


Wegens omstandigheden zagen wij ons genoodzaaktom de klapdeuren van onzesaloon permanent te sluiten.
De vereniging blijft echter nog bestaan en zal wel nog van zich laten horen.
En raison des circonstances, nous avons été forcés de fermer définitivement les portes battantes de notre saloon.
Cependant, l'association existe toujours et sera toujours entendue.